Czynności notarialne

 

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Usługi kancelarii skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm oraz instytucji. Kancelaria Notarialna wykonuje wszystkie czynności zdefiniowane przez przepis
art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie działalność notariusza obejmuje:

  • sporządzanie aktów notarialnych i umów notarialnych,
  •  sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów i danych zgromadzonych na nośnikach informatycznych,
  • przygotowywanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • wykonywanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych na miejscu, w kancelarii w Chojnicach, ale w wyjątkowych okolicznościach lub przy szczególnym charakterze czynności istnieje możliwość dokonania czynności w innym miejscu (na przykład  w szpitalu lub mieszkaniu obłożnie chorej osoby, która nie może osobiście stawić się w kancelarii).

Dokładamy wszelkich starań, by wykonać czynności notarialne w terminie dogodnym dla klienta. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub do spotkania z notariuszem w Kancelarii.