Notariusz Chojnice cennik

Wynagrodzenie, jakie pobiera notariusz z siedzibą w mieście Chojnice za wykonywane czynności notarialne, określone jest Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Podstawowa kwota wynagrodzenia powiększona jest o:

  • podatek VAT (od taksy notarialnej),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.

Notariusz działający w Chojnicach, podobnie jak we wszystkich pozostałych miastach na terenie Polski, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, których dokonuje w formie aktu notarialnego.

Za sporządzenie takiego dokumentu przysługuje notariuszowi prawo do wynagrodzenia, określone umową ze stronami czynności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami całkowita kwota nie może przekroczyć maksymalnych stawek taksy notarialnej, ustalonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Na jego podstawie każdy notariusz ustala własny cennik. Wysokość podjęcia konkretnych czynności notarialnych ustalamy indywidualnie, w zależności od rodzaju sprawy oraz jej okoliczności. Całkowity koszt obejmuje wynagrodzenie notariusza, a także wszystkie podatki oraz opłaty sądowe. Jeśli strona nie jest w stanie ponieść takiego wydatku bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego, może złożyć do właściwego sądu rejonowego wniosek o zwolnienie w całości lub części od ponoszenia tych kosztów.

Pobrane opłaty i podatki notariusz przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu określenie dokładnej ceny za usługę notarialną prosimy o indywidualny kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.